Професионална поддръжка на вашата дограма от нашите професионалисти.

Дървена дограма – предимства

  –   Няма профил с по-нисък коефициент на топлопреминаване от дървения трислоен, но въпреки това дървената дограма “диша” и през нея се осъществява естествена вентилация на помещенията;

–   Съвременните трислойни дървени профили не излъчват вредни вещества.

Дървена дограма – недостатъци

  –  Въпреки съвременните грундове и лакове, които се използват, след 5-10 години експлоатация, се налага допълнителна обработка на външната част на дървената дограма;

–  Висока цена, недостъпна за по-голяма част от клиентите.

В заключение бихме искали да споделим с Вас една порочна практика – фирмите за ПВЦ и AL дограма наблягат на предимствата на ПВЦ и AL профили и на недостатъците на дървената дограма, а фирмите, които изработват само дървена дограма – съответно – пренебрегват предимствата на ПВЦ профилите.

ПВЦ – предимства

–   ПВЦ / поливинилхлоридът /  има по-нисък коефициент на топлопреминаване от алуминия;

–   Дограмата от ПВЦ профили изисква минимална поддръжка – само периодично смазване и регулиране на обкова и;

–   Обковите за ПВЦ дограмите са по-разнообразни и ценово по-достъпни;

–   По-трудно се образува конденз по стените на ПВЦ профилите.

ПВЦ – недостатъци

–   Поради органичният си състав, ПВЦ профилите с течение на времето   / след 20-30 години / започват да стареят, като променят външния си вид / пожълтяват /, а отделят и канцерогенни газове.

–   Повишена чувствителност при големи температурни амплитуди, което може да доведе до изкривяване на профили от по-ниски класове и при неправилно подбрана дебелина на металната армировка.

ПВЦ профилите са се наложили в последните години, тъй като обединяват положителните страни на дървените и алуминиевите, като същевременно не притежават техните отрицателни качества.

Основен параметър на всяка дограма е коефициента на топлопреминаване  U. Стойността му зависи от коефициентите на топлопреминаване на профила (Uf) и на стъклопакета (Ug). Този кофициент е най-важният при избора на дограма. Колкото е по-ниска стойността му, толкова по-добри са топлоизолационните характеристики на съответната дограма. Прието е за енергоефективна дограма да се смята тази, която е с коефициент по-нисък от 1,30.

При ПВЦ профилите съществуват така наречените “ рециклати “. Това са профили, които са получени чрез преработка на употребявани или излезли като технически брак ПВЦ профили.

При рециклатите, които са получени от претопяването на употребявани профили или от друга отпадъчна пластмаса, крайният продукт е с по-лош коефициент на топлопредаване и старее по-бързо.

Не така стои въпроса с рециклати от технически брак, но никой не знае при процеса на рециклиране какво е смесвано и поради тази причина е добре да се информирате дали дограмата, която поръчвате е изработена от нерециклирани профили или е рециклат.