Проветряване

31 May 2019 by News 54 Views
Super User

Written by


Проветряване

В последните години се налагат мерки за комплексно топлоизолиране. В тази посока са и новоприетите нормативи за енергийна ефективност. Високите стойности на топлоизолация намаляват разхода на енергия за отопление, пестят суровини, намаляват отделянето на вредни газове (СО2) и редуцират негативното въздействие върху озоновия слой. Като важна част от външните стени,към дограмата има изисквания за особено добри показатели на изолация и минимални загуби на топлина.
Енергоспестяващите свойства на дограмата и доброто й уплътняване изискват адекватен начин на проветряване. В зависимост от конкретната ситуация е препоръчително допълнително проветрение при затворен прозорец.
Миризмите, газовете, влагата и редица вредни вещества влияят не само върху нашия комфорт, но могат да навредят и на структурата на стената и нейното покритие.

ПРОВЕТРЯВАНЕТО ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

- гарантира качество на въздуха и здравословен климат;
- предотвратява образуването на кондензии и плесен посредством циркулация на въздуха.

За хигиенна се счита нормата от 10-25m3/h свеж въздух на човек. Помещение, в което се намират 3 лица, се нуждае от около 60m3/hприток на свеж въздух. За жилище средно се приема коефициент на въздушен обем от 0.5 h-1 (DIN 1946-6). Това означава, че на всеки час трябва да се обменя половината от въздуха, за което са необходими целенасочени мерки за проветрение.

Мерките за принудително проветрение откъм дограмата по принцип не са достатъчни за постигането на заложените нормативи за въздушен обмен.

ПРОВЕТРИТЕЛНАТА КЛАПА с ограничител на обема на приток реагира на налягането на вятъра и осигурява контролиран обмен на въздуха.


Принцип на функциониране:

- комплектът се състои от две единични клапи от по 125 мм и специално уплътнение в крилото;

- клапите са с различни уравновесителни тежести, поради което реагират различно на скоростта на вятъра;

- клапите се монтират горе хоризонтално, с което се гарантира контролиран приток на въздух;

- идващият отвън свеж въздух навлиза отгоре през клапите в помещението;

- не се създава течение, тъй като регулиращият механизъм реагира на налягането на вятъра.

 

Предимства на клапите:

- нагаждане според скоростта на вятъра;

- автоматично регулиране;

- контролиран обмен на въздуха и обезвлажняване на помещението;

- няма течение;

- предотвратява появата на плесен;

- изпълнява изискванията за енергийна ефективност.

Read more...

Essential Wine Tips and Information

06 May 2016 by Business 26 Views
John Deo

Written by

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Read more...

Simple DIY decorating ideas

06 May 2016 by Business 25 Views
John Deo

Written by

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Read more...

WORTH A THOUSAND WORDS

06 May 2016 by Business 24 Views
John Deo

Written by

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Read more...

Federal judge orders questioning of Hillary Clinton's aides about emails

06 May 2016 by News 57 Views
John Deo

Written by

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Read more...

Donald Trump a 'loose cannon', not worth the risk: Hillary Clinton

06 May 2016 by News 53 Views
John Deo

Written by

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Read more...
Page 1 of 3

K2 Search

K2 Calendar

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30